Finnboat

Ohessa koonti Tullin tuonti -ja vientitilastosta heinäkuun osalta.

Koonteja on muokattu, niin että kaikki maat on lisätty samaan taulukkoon ja ’muut maat’ koontiin on lisätty vertailu edelliseen vuoteen.

Suomi