Finnboat

Oheisena tiedoksenne liiton ja yhdistysten syyskokouksissa 22.11.2018 tehdyt henkilövalinnat sekä katsaus liiton toimintaan päättyvältä vuodelta.

Ystävällisin terveisin,

Liiton toimisto

Suomi