Finnboat

Finlands båtbranschens företag kräver att skolornas sommarlovsperiod flyttas åtminstone med två veckor mot augusti. Förflyttningen av semesterperioden skulle stöda den inhemska turismen, för vädret under juni månad är i Finland ostadigt och då riktar sig semesterresorna typiskt till utlandet.

”Även denna sommar har vi kunnat konstatera, att Finlands nutida turistsäsong är alldeles för kort och skoningslöst utmanande för gästhamnsföretagarna. Det är ingen överraskning, att Finnboats medlemskår är oroad över sakförhållandet: i vår medlemsenkät understödde hela 91 % av medlemmarna en förflyttning framåt av sommarferierna”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo, som representerar branschens aktörer.

”Sommarsäsongen är mycket kort, så en förflyttning av ferierna skulle pigga upp speciellt turismen i Insjö-Finland och kusttrakterna”, säger även verkställande direktören Timo Lappi för Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf.

Enligt utredningen som Arbets- och näringsministeriet lät göra våren 2018 skulle redan en förflyttning på två veckor tillföra 1300 årsverken och skulle förbättra servicen för turister och därmed också för båtfolket speciellt i augusti. Enligt turistbranschen skulle man erhålla ännu större positiva effekter om semestrarna skulle flyttas att börja först till midsommaren och avslutas i slutet av augusti.

”Finnboats inställning är att regeringen skall starta en övergripande utredning om de effekter som en förflyttning av skolloven skulle ha för skolningen och nationalekonomin”, säger Pajusalo.

Den historiska sommaren gynnade båtlivet

Inom Finnboat tror man att en förflyttning av semestrarna och den inhemska turismens uppsving också skulle förstärka båtbranchens ställning som en betydande sysselsättare. Inom branschens företag arbetar 3500 personer direkt och sysselsättningsinverkan är totalt 4000-6000 personer. Avvikande från de övriga nordiska länderna har Finland en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen uppgick senaste år till hela 73 procent.

”Det är i grund och botten den levande, inhemska båtkulturens förtjänst, att de finländska båtarna har ett utmärkt rykte på världsmarknaderna och att vår internationella ställning är stark. De enda hållbara lösningarna och konkurrensfördelarna i den föränderliga världen utgörs av produkter och tjänster i världsklass”, säger Finnboats nya ordförande Anders Kurtén.

”Ett alldeles färskt bevis för kunnandet är den europeiska tävlingen Best of Boats Awards, till vilkens 22 finalister valdes hela sex finländska båtar och där Bella Falcon BR7 i finalen belönades som bästa båt i segmentet Best for Beginners”, nämner Pajusalo.

Inom branschen upplever man ljusa stämningar till och med under vinterns mörka veckor, för den historiskt vackra sommaren befrämjade båtlivet och piggade även upp den inhemska båthandeln. Den varma sommaren medförde tillväxt speciell i handeln med vattenjetar och stugbåtar.

”Efter april betydde varje månad tillväxt jämfört med senaste år, hela årets registrering av vattenfarkoster steg med drygt sju procent och båtvarvens orderböcker har fyllts, vilket ger goda utgångspunkter för nästa säsong”, berättar Pajusalo.

De positiva stämningarna förmedlades även av den årligen i augusti arrangerade Helsingfors Flytande båtutställningens popularitet. Besökarantalet för evenemanget som arrangerades i det vackra sensommarvädret steg med hela 16 procent till nästan 13 000 besökare.

Suomi