Finnboat

Vene 19 Båt -messujen lehdistötilaisuutta varten kokoamme jälleen kattavan tilastopaketin, joka sisältää perustiedot myös alan liikevaihtojen ja henkilöstön kehityksestä. Vain kokonaisluvut julkaistaan ja yritysten yksittäiset tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Vastaamaan pääset pääset tästä. Pyydämme ystävällisesti vastaamaan viimeistään 30.1.2019 mennessä!

För Vene 19 Båt-mässans pressmeddelande samlar vi igen in basuppgifterna om utvecklingen inom branschens omsättningar och personal. Endast totalsiffrorna publiceras och företagens enskilda uppgifter förblir konfidentiella.

Länk till förfrågan här. Vi ber er vänligen att svara senast 30.1.2019!

Suomi