Finnboat

Finnboatin tilastotoimikunnan käynti vauhditti Trafin (nyk. Traficom) päässä tilastodatan ongelmakohtien selvittelyä ja saimme tarkennuksia vuoden 2018 tilastoihin mm. purjeveneiden osalta. Myös rekisteröidyt vesikulkuneuvot merkeittäin saatiin kaikkien kuukausien osalta vihdoin täsmäämään. Muutokset (piilossa olleet venemerkit) on merkitty liitteenä olevaan päivitettyyn koontiin punaisella.

Suomi