Finnboat

Kutsu

Tervetuloa osallistumaan Compohackiin 2019, komposiittijaoston ja oppilaitosten luomaan komposiittitapahtumaan.

Compohackin ajatus on yhdistää alan yrityksiä ja opiskelijoita yritysten esittämien hack töiden ratkaisemisen parissa.

Kyseessä on hack tyyppinen oppimistapahtuma, ei kilpailu.

Pääjärjestäjänä on TTY:n Jarno Jokinen. Jarno vetää muovikomposiitit kurssia, jolle osallistuvat TTY:n opiskelijat muodostavat komposiittiosaajien ryhmän hackissa. Arvioitu osallistujamäärä on noin 20-30henkeä.

Toisena järjestävänä osapuolena on TAMKin Jere Siivonen. Jeren vetämältä robotiikan kurssilta tulee noin 30+ opiskelijaa mukaan.

Ajatuksena on ollut, että opiskelijoita olisi yhdessä ryhmässä 4 henkeä 2 molemmista opinahjoista. Tällä tavalla työ etenisi helpommin sekä ryhmätyönä että koulujen opiskelijoiden parityönä.

Näistä muodostuu yhteensä arviolta noin 15 ryhmää eli mukaan mahtuu noin 15 nopeinta yritystä. Aiempina vuosina mukana on ollut 7 ja 12 yritystä. Opiskelijoita on hackeihin osallistunut jo 107 henkeä, joten mielestäni ihanhyvää työtä komposiittiteollisuuden tutuksi tekemiseksi tämän jutun kautta on tehty. Toivon mukaan muutkin yritykset kokevat asian edelleen kiinnostavaksi ja tulevat mukaan osallistamaan tulevia alan ammattilaisia hyvän asian äärelle. Osallistujilta tapahtumaon saanut kiitoksia siitä, että opiskelijat saavat kosketuspintaa yritysten suuntaan.

Compohackin 2019 tehtävät liittyvät siis komposiitteihin ja robottiautomaation soveltamiseen niiden valmistuksessa. Eli yrityksiltä toivotaan aiheita jotka liittyvät (kevyt)robotiikan/vuorovaikutteisen robotiikan soveltamiseenkomposiittien tekemisessä prosessin eri vaiheissa tai muutoin. Se voi olla vaikka jokin tietty prosessin vaihe, jonka parantaminen/automatisointi yrityksessä olisi tunnistettu edistysaskeleena tuotannon tehokkuuden, kyvykkyyksien tai työturvallisuuden lisäämiseksi.Tämän enempää en haluaisi rajata tai määritellä aihetta, vaan yritykset voivat kukin pohtia asiaa omalta kantiltaan. On kuitenkin kohtuullista muistaa, että osallistuvat opiskelijat suorittavat komposiitti- ja kevytautomaatio-aiheisia kursseja joten he eivät(mahdollisesti) ole vielä ihan alan ”hiilikuituisia osaajia”.

Yrityksille on nyt tehtävänä ilmoittautua mukaan ja miettiä näihin lähtökohtiin sopivia aiheita esim 2kpl, joista opiskelijat voisivat valita sen mielenkiintoisemman. Näin opiskelijat pääsisivät hakeutumaan kiinnostavienaiheiden pariin, joka varmaan lisäisi opiskelijoiden motivaatiota työn suorittamiseen. Hackistä opiskelijat saavat kursseihinsa liittyviä opintopisteitä, joten koitetaan tehdä hommista kiinnostavia ja tehtävissä olevia siten, että he myös saavat työnsä tehtyäja kurssit suoritettua. Viime vuonna oli hieman tapauksia, joissa hommat jäi hieman vaiheeseen tai kesken syystä tai toisesta. Yritetään saada kaikille ryhmille mielenkiintoinen tehtävä. Jos yrityksiä tulee alle 15, niin johonkin yritykseen voi tulla kaksikinryhmää, jos se vain yrityksille sopii.

Aiempien vuosien tapaan opiskelijat tulevat yrityksiin päivän visiitille, jossa käydään läpi yrityksen case ja haetaan siihen yhdessä ratkaisua ja reunaehtoja. Samalla voidaan tutustua yritykseen laajemminkin. Yrityksetosallistuvat opiskelijoiden bussikyytien kustannuksiin. Jos caseihin liittyy jotakin työkalurakentamista (robottitarttujia yms) konkreettisia osuuksia, niiden kustannuksista yritykset sopivat oppilaitosten kanssa erikseen. Muutoin harjoitus on yrityksillemaksutonta yritysten ja oppilaitosten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Kukin yritys vastaa omista kustannuksistaan.

Aikataulu Compohackille on seuraava:

1. Yritysten ilmoittautuminen mukaan ja yhteyshenkilöiden ilmoittaminen 15.1.2019 mennessä

2. Yritysten hack aiheiden (1-2kpl) määrittely 30.1.2019 mennessä

3. Yritysvierailut ja työn sisäänajo/ensimmäinen ratkaisupäivä 26.2-8.3.2019

4. Hack töiden dead line (opiskelijat) 31.3.2019

5. Compohackin yhteinen Gala, jossa työt esitellään. 2.4.2019 klo12-15

Paikkana TAMK, mahdollisesti Open Lab automaatiotila

6. Mahdollinen deadline opiskelijoille hackin loppuraportteille 16.4.2019

Yritysten osallistumisilmoittautumiset TTY:n Jarno Jokiselle. Yhteystiedot ohessa.

Tapahtuman järjestäjien yhteystiedot:

TTY / Jarno Jokinen TAMK / Jere Siivonen

jarno.jokinen@tut.fi jere.siivonen@tamk.fi

040-8255561 040-6379468

Suomi