Finnboat

22.-23.11.2018 syyskokouksen pöytäkirja – höstmötes protokoll

Arvoisat jäsenet,
liitteenä Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,
Bifogade finns protokoll för Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s stadgeenliga höstmöte.

Suomi