Finnboat

Arvoisat jäsenet,
liitteenä Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,
Bifogade finns protokoll för Finlands Båtindustriförening rf:s stadgeenliga höstmöte.

Suomi