Finnboat

Düsseldorfin Boot 2020 -messujen ilmoittautuminen alkaa huhtikuun lopulla ja päättyy kesäkuun lopussa. Koska paikkojen sijoittelu alkaa heinäkuussa, pitäisi ilmoittautumiset saada kerrankin ajoissa. Uusi halli 1 on nyt valmis ja sen myötä moottoriveneet sijoitellaan uuden systeemin mukaan. Keskikokoiset noin 20-22 jalkaiset moottoriveneet siirretään hallista 5 uuteen halliin 1. Muita mahdollisia moottorivenehalleja ovat 4 ja 3, josta sukellus siirtyy halleihin 11 ja 12. Halliin 5 tulee LUXURY TENDER SHOW. Hallikartta liitteenä.

Saamamme ilmoituksen mukaan halliin 1 sijoitetaan mm. Sealine, Sessa, Nimbus, Jeanneau Inboard, Beneteau Inboard, Greenline, Bavaria, Axopar ja halliin 5 Brabus, Frauscher, Fjord, Wally, Wajer, Sacs jne.

Liiton toimisto on yhteydessä näyttelypäällikkö Arne von Heimendahliin ja tiedustelee, voitaisiinko ”Finnboatilaiset” sijoittaa niin, että aikaisemmin hallissa 5 olleet veneet sijoitettaisiin halliin 1 mahdollisimman lähelle hallin 4 sisäänkäyntiä ja aikaisemmin hallissa 10 olleet veneet halliin 4 mahdollisimman lähelle hallin 1 sisäänkäyntiä.

Mikäli jollain Düsseldorfin venemessuille osallistuvalla yrityksellä on tähän sijoitteluehdotukseemme huomautettavaa/toivottavaa/mielipidettä tms. pyydän lähettämään sähköpostia allekirjoittaneelle mahdollisimman pian osoitteeseen lena@finnboat.fi

Kunhan sijoittelun periaatteet on selvitetty, keräämme ilmoittautumiset vanhaan tapaan.

Yhteistyöterveisin,
Lena Mickelsson-Ouru

Suomi