Finnboat

Ohessa koonnit Tullin vienti -ja tuontitilastoista huhti -ja toukokuun osalta.

Koonteihin lisätty ilmatäytteiset alukset yli 100kg (tullikoodi 890 31090).

Suomi