Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Finlands Båtindustriförening rf:s stadgeenliga höstmöte.

Suomi