Finnboat

Arvoisat jäsenet,

ohessa virallinen kutsu Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään 14.-15.11.2019 Kuopiossa Sokos Hotel Puijonsarvessa. Liitteenä on lisäksi myös syyskokouspäivien ohjelma.

Ystävällisin terveisin
Finnboat ry

Ärade medlem,

som bilaga finns den officiella kallelsen till Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s stadgeenliga höstmöte, som hålls 14.-15.11.2019 i Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi. Likväl som bilaga finns också programmet för höstmötesdagarna.

Med vänliga hälsningar
Finnboat rf

Suomi