Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s stadgeenliga höstmöte.

Suomi