Finnboat

Vene 20 Båt -messujen lehdistötilaisuutta varten kokoamme jälleen kattavan tilastopaketin, joka sisältää perustiedot myös alan liikevaihtojen ja henkilöstön kehityksestä. Vain kokonaisluvut julkaistaan ja yritysten yksittäiset tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Vastaamaan pääset pääset tästä linkistä
Pyydämme ystävällisesti vastaamaan viimeistään 27.1.2020 mennessä!

För Vene 20 Båt-mässans pressmeddelande samlar vi igen in basuppgifterna om utvecklingen inom branschens omsättningar och personal. Endast totalsiffrorna publiceras och företagens enskilda uppgifter förblir konfidentiella.

Länk till förfrågan här
Vi ber er vänligen att svara senast 27.1.2020!

Suomi