Finnboat

Venemessut on venealalle vuoden ehdottomasti tärkein mediatapahtuma ja käytännössä ainoa hetki, jolloin pääsemme yleismedian uutiskynnyksen yli. Ei jätetä vuoden 2020 tilaisuutta käyttämättä!

Vene 20 Båt -messujen lehdistötilaisuutta varten kokoamme jälleen kattavan tilastopaketin, joka sisältää perustiedot myös alan liikevaihtojen ja henkilöstön kehityksestä. Vain kokonaisluvut julkaistaan ja yritysten yksittäiset tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Vastaamaan pääset pääset tästä linkistä

Vastaa heti!

För Vene 20 Båt-mässans pressmeddelande samlar vi igen in basuppgifterna om utvecklingen inom branschens omsättningar och personal. Endast totalsiffrorna publiceras och företagens enskilda uppgifter förblir konfidentiella.

Länk till förfrågan här

Svara genast!

Suomi