Finnboat

Ohessa vuoden ensimmäinen tilastokoonti.

Suomi