Finnboat

Tänä vuonna tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa kevätkokouksesta tulee hieman erilainen. Perumme Korpilammen kokouspaikkana eli emme siis kokousta fyysisesti yhdessä.

Uusi tilanne vaatii hieman selvittelyä ja joudumme pohtimaan vaihtoehtoista tapaa sääntömääräisen kevätkokouksen toteuttamiselle. Päivämäärä kokoukselle on edelleen tuo 2.4., mutta ilmoitamme toteutustavan jäsenviestillä hieman myöhemmin tällä viikolla.

Laitathan viestiä info@finnboat.fi, jos sinulla on jotain kysyttävää.

I år blir vårmötet i denna snabbt föränderliga situation lite annorlunda! Vi annullerar Korpilampi som mötesplats, d.v.s. vi sammankommer inte fysiskt. Den nya situationen kräver en del utredningar och vi måste fundera över ett alternativt sätt att förverkliga det stadgeenliga vårmötet. Datum för mötet är fortfarande 2.4 men vi meddelar om genomförandet via medlemsinformation lite senare denna vecka.

Skicka meddelande via info@finnboat.fi ifall du vill fråga något.

Kevätterveisin/med Vårhälsningar,
Jarkko, Lena, Tiina

Suomi