Finnboat

Maailmanlaajuiseksi epidemiaksi levinnyt COVID-19 aiheuttaa erikoisjärjestelyjä myös Liiton toimintaan. Taudin levitessä maa toisensa jälkeen on ottanut käyttöön poikkeustiloja, joiden tarkoituksena on kansalaisten toimintaa ja fyysistä kanssakäymistä rajoittamalla varmistaa, että epidemia pysyy terveydenhuollon kapasiteetin puitteissa. Myös Suomessa on maaliskuussa ensimmäistä kertaa historiassa otettu käyttöön valmiustilalaki, joka antaa hallitukselle poikkeuksellisen laajat valtuudet sulkea julkisia tiloja ja rajoittaa ihmisten julkisia kokoontumisia. Tilanne elää päivittäin, mutta on selvää, että kun yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty 13.5. saakka ja Uudenmaan raja on suljettu henkilöliikenteeltä 19.4. saakka, niin on vaikea löytää mitään toimintaa tai yritystä, johon tämä ei vaikuttaisi.

Liiton toimistossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uusien järjestelmien mahdollistamaa etätyötä ja virtuaalikokouksia sekä käytetään pois talvilomapäiviä, jotta toimiston henkilökunnan altistuminen tartunnoille minimoidaan.

Kevätkokous on jo siirretty syksyyn ja muiden kevään ja alkukesän tapahtumien osalta joudutaan tekemään lähiaikoina päätöksiä. Finnboatin hallituksen päätöksellä muita kevään tapahtumia ei ole vielä peruttu, mutta tilannetta tarkkaillaan, uponneita kustannuksia minimoidaan ja tapahtumille katsotaan myös vaihtoehtoisia suunnitelmia.

Suuri Koeajopäivä 15.-15.5.2020 Helsingin Lauttasaaressa yhdessä Veneentekijäntien Avajaisten kanssa näyttää päivä päivältä haastavammalta järjestää ainakin suunniteltuna ajankohtana. Vaihtoehtona on tapahtuman järjestäminen esimerkiksi kesäkuussa, mitä selvitetään ja mihin palaamme lähiaikoina.

Finnboat Floating Show, eli koeajopäivät kansainvälisille toimittajille 8.-12.6.2020 Nauvossa on vastaavasti pohdinnan alla. On mahdollista, että tilanne helpottuu jo kesäkuussa, jolloin tapahtuman voitaisiin viranomaisten puolesta järjestää. Toimittajilta tulee myös yhteydenottoja, joissa toivotaan, että tapahtuma järjestetään. Tilannehan on venealan lehdille poikkeuksellinen kevään jäädessä lähes täysin ilman uusien veneiden koeajomahdollisuuksia. Ratkaisevaksi tulee lentoyhteyksien tilanne kesäkuussa, eli onko mahdollista saada useita kymmeniä toimittajia Suomeen ja takaisin koteihinsa. Tapahtuman mahdolliseen siirtoon joudumme myös palaamaan lähiaikoina, kun tilanne etenee.

UIVA 2020 FLYTANDE järjestetään 13.-16.8.2020 Helsingin Lauttasaaressa HSK:n pursiseuran tiloissa uuden nelivuotisen sopimuksemme ensimmäisenä tapahtumana ja myös uusien laiturien ansiosta paremmissa puitteissa. Venealan kannalta tapahtuma on nyt äärimmäisen tärkeä ja tämän vuoden aikana yksi harvoista alan ulkoilmatapahtumista. Näytteilleasettajien rekisteröinti on käynnissä hyvässä tahdissa ja tänä vuonna olemme ottaneet käyttöön myös poikkeuksellisen hyvät peruutusehdot, jotta kenenkään ei tarvitse miettiä uskaltaako ilmoittautua.

Uudenmaan rajojen sulkeminen aiheuttaa paljon kysymyksiä ja pyysimme Poliisihallitukselta kantaa alan yritysten tekemän veneiden huolto- ja korjaustöiden sekä veneiden siirtojen osalta. Liikkumisrajoituksen aikana henkilöiden liikkumista rajoitetaan Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta siten, että Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen on kielletty. Jokaisella on kuitenkin aina oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.
Liikkumisrajoitus koskee vain henkilöiden liikkumista. Tavaraliikenne ei kuulu sen piiriin. Korjaus- ja asennustyöt kuuluvat asetuksessa mainittuihin poikkeusiin, joita ovat työn tekeminen ja elinkeinon harjoittaminen. Poikkeaminen ei kuitenkaan ole absoluuttista, vaan se on sidottu välttämättömyysarviointiin.

Välttämättömyyttä tulee arvioida siitä lähtökohdasta, voidaanko työtehtävää siirtää tai voidaanko se hoitaa muulla tavalla. Kiirettä ei lähtökohtaisesti luo asiakkaan tarpeet, vaan tehtävä työ ja sen lopputulos.
Välttämättömyyttä ei siis voi loputtomiin perustella sillä, että työtehtävät on hoidettava, vaan nyt on jokaisen pohdittava se, onko työtehtävä välttämätön. Olennaista on osoittaa liikkumisrajoitusta valvovalle poliisille sekä vesillä olevalle Rajavartiolaitokselle työtehtävä, sen laatu sekä siihen liittyvä välttämättömyys.

Näin ollen suosittelemme, että jokainen pohtii, onko liikkumista vaativan työn tekeminen välttämätöntä ja jos näin on, niin kannattaa huolehtia, että siihen on hyvät perusteet ja myös paperit, jotka osoittavat mitä työtä ollaan tekemässä ja miksi. Tilausvahvistus ja työmääräys ovat hyviä dokumentteja, jotka varmasti auttavat keskusteluissa Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa tien päällä tai vesillä.

Poliisin verkkosivuilta löytyy hyvä vinkki: ”Kun sinulla on välttämätön tarve ylittää maakunnan raja, tee lyhyt selkeä lappu, jossa kerrot perustelusi. Näytä lappu ja muut asiakirjat joihin haluat vedota auton ikkunan läpi. Jos lappu on riittävän selkeä, voi tarkastuspisteellä riittää lapun näyttäminen ikkunan läpi ja poliisin kanssa voi tällöin puhua raottamalla hieman ikkunaa.”
Lisäinfoa Poliisin sivuilta: https://www.poliisi.fi/koronaan_varautuminen/liikkumisrajoitukset

Taloudellisiin vaikeuksiin kannattaa hakea tukea paikalliselta ELY-keskukselta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus tai hyödyntää Business Finlandin tarjoamaa tukea https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/.

Molemmilta tahoilta on nyt tarjolla suoraa tukea eri kokoisille yrityksille seuraavalla työnjaolla:
•ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin. Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi tarkoitetun oman erillisen tukimuodon valmistelu on käynnissä.
•Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä.

Vain yrityksen edustaja voi tehdä hakemuksen. Ohjeet hakemuksen täyttämiseen tarvittavista tiedoista löytyy ELY-keskuksen ohjeesta:
http://www.ely-keskus.fi/documents/Ohje_poikkeusrahoitushakemus.pdf/

Vastaavasti Business Finlandin sivuilla on selkeät ohjeet mihin rahoitusta saa, kuka voi hakea ja mitä hakemukseen tarvitaan:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Jos tarvitsette apua tukihakemuksen tekemiseen, niin olkaa yhteydessä Liiton toimistoon Jarkko Pajusalo 040 673 4032 tai jarkko@finnboat.fi.

Yksinyrittäjille on myös luvattu tukea, jonka valmistelu on käynnissä. Ennakkotietojen perusteella tuen määrä olisi vakio ja se olisi käytettävissä kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Tukiohjelma olisi määräaikainen ja voimassa 6 kuukautta. Tukea voitaisiin myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa.

Huom. Ennakkoveroja kannattaa hakea pienemmäksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa (https://www.vero.fi/omavero), kun tulos jää arvioitua pienemmäksi.

Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy todella kattava infopaketti Koronaepidemiaan liittyvistä kysymyksistä: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/usein-kysytyt-kysymykset

Finnboatin jäsensivuilta löytyy myös kansainvälisiä yhteenvetoja ICOMIA:n ja EBI:n tekeminä: http://www.finnboat.fi/jasensivut/jasensivut_5.html

Kun tämäkin kriisi on aikanaan ohi, niin veneily on yksi niistä harrastusmuodoista, jotka tuovat henkistä ja fyysistä hyvinvointia isolle osalle Suomen kansasta. Lähimatkailun trendi vahvistuu ja vene on siihen mitä parhain väline, kun veneillään lähimpien ystävien ja perheen kesken ja pysytään poissa ruuhkaisista paikoista.

Suomi