Finnboat

Suuri Koeajopäivä 15.-15.5.2020 Helsingin Lauttasaaressa yhdessä Veneentekijäntien Avajaisten kanssa on päätetty järjestää myöhempänä ajankohtana. Ensisijaisena vaihtoehtona on tapahtuman järjestäminen samaan aikaan SPV:n Yhdessä Vesille -tapahtuman kanssa. Suuren Koeajopäivän alustava aikataulu on siis perjantai 5.6. ja lauantai 6.6. Olemme tietoisia, että Naantalin Venemessujen vaihtoehtoiset päivät ovat 5.-7.6.2020 ja jos myös tämä tapahtuma siirretään samalle viikonlopulle, niin ymmärrämme, että jotkut toimijat joutuvat valitsemaan kahden paikallisen tapahtuman väliltä. Toisaalta kun on kolme venealan tapahtumaa samaan aikaan, niin voimme kyllä puhua veneilyn superviikonlopusta.

Finnboat Floating Show, eli koeajopäivät kansainvälisille toimittajille 8.-12.6.2020 Nauvossa olisi tämän hetken tilanteen valossa hyvin haastavaa järjestää alkuperäisellä aikataululla. Uskon, että tapahtuma voitaisiin viranomaisten puolesta järjestää kesäkuussa, mutta lentoyhteyksien tilanne kesäkuussa näyttää niin haastavalta, että olemme päättäneet katsoa tapahtumalle vaihtoehtoista aikaa. Ensisijainen vaihtoehtomme on järjestää Floating Show Helsingin Uivan venenäyttelyn jälkeisellä viikolla. Kartoitamme tilannetta parhaillaan. Jos elokuu 2020 ei sovi yrityksille, kansainvälisille toimittajille tai emme löydä majoitus- ja muuta kapasiteettia, niin seuraava vaihtoehto on siirtää Floating Show vuodella eteenpäin.

UIVA 2020 FLYTANDE järjestetään 13.-16.8.2020 Helsingin Lauttasaaressa HSK:n pursiseuran tiloissa uuden nelivuotisen sopimuksemme ensimmäisenä tapahtumana ja myös uusien laiturien ansiosta paremmissa puitteissa. Venealan kannalta tapahtuma on nyt äärimmäisen tärkeä ja tämän vuoden aikana yksi harvoista alan ulkoilmatapahtumista. Näytteilleasettajien rekisteröinti on käynnissä hyvässä tahdissa ja tänä vuonna olemme ottaneet käyttöön myös poikkeuksellisen hyvät peruutusehdot, jotta kenenkään ei tarvitse miettiä uskaltaako ilmoittautua. Muistutamme samalla, että Pääsiäiseen mennessä rekisteröityneet näytteilleasettajat ovat mukana ensimmäisellä sijoittelukierroksella ja siis etulyöntiasemassa sijoittelutoiveiden suhteen.

Ulkomaan logistiikassa on ilmennyt haasteita, joiden selvittämiseen pyrimme parhaillaan vaikuttamaan. Rajavartiolaitoksen tämän hetken kanta on, että vain kuljetusyrityksen tekemä kuljetus katsotaan sallituksi liikenteeksi. Tämä siis estää yksittäisen veneen viemisen yrityksen omalla trailerilla tai veneen viemisen vesireittiä pitkin ulkomaille. Pyrimme vaikuttamaan eri reittejä, jotta päättäjät ymmärtävät venealan vientilogistiikan eri muodot ja vientikuljetusten hoitamiselle saadaan selkeä ja järkevä ohjeistus.

Uudenmaan rajojen sulkeminen on edelleen voimassa näillä näkymin sunnuntaihin 19.4. saakka. Liikkumisrajoituksen aikana henkilöiden liikkumista rajoitetaan Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta siten, että Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen on kielletty. Jokaisella on kuitenkin aina oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Liikkumisrajoitus koskee vain henkilöiden liikkumista. Tavaraliikenne ei kuulu sen piiriin. Korjaus- ja asennustyöt kuuluvat asetuksessa mainittuihin poikkeuksiin, joita ovat työn tekeminen ja elinkeinon harjoittaminen. Poikkeaminen ei kuitenkaan ole absoluuttista, vaan se on sidottu välttämättömyysarviointiin.

Välttämättömyyttä arvioidaan siitä lähtökohdasta, voidaanko työtehtävää siirtää tai voidaanko se hoitaa muulla tavalla. Kiirettä ei lähtökohtaisesti luo asiakkaan tarpeet, vaan tehtävä työ ja sen lopputulos. Välttämättömyyttä ei siis voi loputtomiin perustella sillä, että työtehtävät on hoidettava, vaan nyt on jokaisen pohdittava se, onko työtehtävä välttämätön. Olennaista on osoittaa liikkumisrajoitusta valvovalle poliisille sekä vesillä olevalle Rajavartiolaitokselle työtehtävä, sen laatu sekä siihen liittyvä välttämättömyys.

Näin ollen suosittelemme, että jokainen pohtii, onko liikkumista vaativan työn tekeminen välttämätöntä ja jos näin on, niin kannattaa huolehtia, että siihen on hyvät perusteet ja myös paperit, jotka osoittavat mitä työtä henkilö on tekemässä, että hän on töissä yrityksen palveluksessa ja miksi työ pitää tehdä juuri nyt. On hyvä muistuttaa, että veneala on äärimmäisen kausiluonteinen ala ja jos työtä ei voida tehdä nyt, niin yrittäjän tai yrityksen tulo jää saamatta tältä kaudelta ja pahimmassa tapauksessa toiminta on lopetettava. Tilausvahvistus ja työmääräys ovat hyviä dokumentteja, jotka varmasti auttavat keskusteluissa Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa tien päällä tai vesillä. Kun liikutaan vesillä, niin suosittelemme ilmoituksen tekoa Uudenmaan rajan ylityspaikan viranomaiselle etukäteen (veneen tiedot, päällikkö, matkan tarkoitus ja aika). Toimituksissa ja palvelutehtävissä suosittelemme noudattamaan Työterveyslaitoksen ohjeita koronavirustartunnan ehkäisyyn:
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle

Poliisin verkkosivuilta löytyy hyvä vinkki: ”Kun sinulla on välttämätön tarve ylittää maakunnan raja, tee lyhyt selkeä lappu, jossa kerrot perustelusi. Näytä lappu ja muut asiakirjat joihin haluat vedota auton ikkunan läpi. Jos lappu on riittävän selkeä, voi tarkastuspisteellä riittää lapun näyttäminen ikkunan läpi ja poliisin kanssa voi tällöin puhua raottamalla hieman ikkunaa.”
Lisäinfoa Poliisin sivuilta: https://www.poliisi.fi/koronaan_varautuminen/liikkumisrajoitukset

Taloudellisiin vaikeuksiin kannattaa hakea tukea paikalliselta ELY-keskukselta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus tai hyödyntää Business Finlandin tarjoamaa tukea https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/.

Molemmilta tahoilta on nyt tarjolla suoraa tukea eri kokoisille yrityksille seuraavalla työnjaolla:
•ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.
•Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä.

Vain yrityksen edustaja voi tehdä hakemuksen. Ohjeet hakemuksen täyttämiseen tarvittavista tiedoista löytyy ELY-keskuksen ohjeesta:
http://www.ely-keskus.fi/documents/Ohje_poikkeusrahoitushakemus.pdf/

Vastaavasti Business Finlandin sivuilla on selkeät ohjeet mihin rahoitusta saa, kuka voi hakea ja mitä hakemukseen tarvitaan:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Jos tarvitsette apua tukihakemuksen tekemiseen, niin olkaa yhteydessä Liiton toimistoon Jarkko Pajusalo 040 673 4032 tai jarkko@finnboat.fi .

Yksinyrittäjille on nyt myös tarjolla 2000,- euron tuki, joka haetaan yrityksen kotikunnasta. Tukea saa kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Tukea voidaan myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa. Tuen haussa auttavat oman alueesi kehitysyhtiöt ja uusyrityskeskukset:
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/usein-kysytyt-kysymykset-ja-neuvonta/alueellinen-neuvonta/alueesi-korona-apu-623428#

Huom. Ennakkoveroja kannattaa hakea pienemmäksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa (https://www.vero.fi/omavero), kun tulos jää arvioitua pienemmäksi.

Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy todella kattava infopaketti Koronaepidemiaan liittyvistä kysymyksistä: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/usein-kysytyt-kysymykset

Finnboatin jäsensivuilta löytyy myös kansainvälisiä yhteenvetoja ICOMIA:n ja EBI:n tekeminä: http://www.finnboat.fi/jasensivut/jasensivut_5.html

Liiton toimiston henkilökunta toivottaa samalla kaikista haasteista huolimatta hyvää Pääsiäistä!

Suomi