Finnboat

Jäsenkyselyn perusteella yli 60 prosenttia venealan yrityksistä arvioi tämän vuoden liikevaihdon laskevan koronakriisin seurauksena. Vähintään joka neljäs yritys joutuu myös vähentämään henkilöstön määrää. Lomautuksiin joutuu turvautumaan 29% yrityksistä. Tammikuussa tehdyn jäsenbarometrin mukaan joka toinen yritys arvioi liikevaihdon kasvavan ja vain prosentti yrityksistä arvioi työpaikkojen vähenevän. Vastaavasti viime vuonna vain 7% yrityksistä joutui turvautumaan lomautuksiin.

Koronakriisi näkyy venealan yrityksissä vastausten perusteella etenkin hankinta- ja toimitusketjun häiriöinä (48% vastaajista), sekä myynnin vähenemisenä (48% vastaajista). 40% vastaajista raportoi asiakkaiden myös peruneen tilauksiaan. 21% vastaajista arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen olevan huono ja hieman yli 2% arvioi sen olevan kriittinen. Yleisarvio toimialan taloudellisesta tilasta on kuitenkin ongelmista huolimatta tyydyttävä. Kyselyyn vastasi 84 jäsenyritystä eri puolilta Suomea.

Liikkumisrajoituksiin ulkorajoilla haemme yhdessä Suomen Yrittäjien täsmällisempiä tulkintaohjeita, jotta tulkinta tarpeellisista kuljetuksista ei jäisi yksittäisten ihmisten pohdittavaksi. Tämä on tärkeää etenkin suurten veneiden viennille, sillä niiden ainoa järkevä toimitustapa on purjehtiminen vesiteitse. Tällä hetkellä Rajavartiolaitoksen tulkinta asetuksesta on edelleen se, että vain kolmannen osapuolen suorittamat kuljetukset ovat sallittuja, eli yritys ei itse voi toimittaa vientikuljetusta.

Vastaavasti pienten valmistajien taas täytyy pystyä hoitamaan veneiden ja muiden alan tuotteiden kuljetuksia myös joustavasti ja kustannustehokkaasti trailerilla. Kaikkea venealan logistiikkaa ei ole taloudellisesti järkevää siirtää kolmannen osapuolen rekoilla hoidettavaksi. Kontaktoimme parhaillaan ministereitä, kansanedustajia ja virkamiehiä, jotta kuljetuksiin saadaan järkevät pelisäännöt ja jotta yritysten logistiikan kustannukset eivät muodostu kohtuuttomiksi. Asia on viety myös Euroopan Komission käsittelyyn, koska Suomen viranomaisten tekemä tulkinta on nyt selkeä tavaroidenliikkuvuuden este. Uudenmaan rajat on nyt auki 16.4. alkaen, mutta samojen järkevien logistiikkasääntöjen täytyy koskea myös maan sisäisiä kuljetuksia, jos niitä joudutaan uudestaan rajoittamaan epidemian takia.

Myös kesän veneilytapahtumien suunnittelu jatkuu. Pyrkimyksenä on järjestää sekä suomiveneilee.fi koeajopäivä 5.-6.6.2020 että Helsingin Uiva venenäyttely 13.-16.8.2020 Lauttasaaressa. Molemmat ovat ulkoilmatapahtumia meren äärellä ja koeajotapahtumassakin ollaan käytännössä venekunnittain merellä koeajamassa veneitä. Jos tapahtumien järjestäminen on kesällä sallittua, niin ne voidaan järjestelyjen avulla toteuttaa siten, että riskit minimoidaan. Finnboat Floating Shown todennäköisin toteutusajankohta on UIVA:n jälkeinen viikko elokuussa ja asia on parhaillaan selvityksessä.

Jäsensivuille päivitetään edelleen kansainvälisiä yhteenvetoja tilanteesta. Yhteenvedot löytyvät ICOMIA ja EBI yhteistyösivuilta: http://www.finnboat.fi/jasensivut/jasensivut_5.html

Suomi