Finnboat

Rajavartiolaitoksen esikunta on tänään linjannut, että veneiden siirrot rinnastetaan tavarankuljetukseen kuljetusmuodosta riippumatta. Näin ollen vienti- ja tuonti myös oman kölin varassa tai trailerilla on sallittua, kun se on ammattimaista toimintaa. Tästä on luvattu toimittaa tarkennetut ohjeistukset rajavartioasemille vielä tämän päivän aikana. Suosittelemme varmuuden vuoksi, että jokaisesta siirrosta tehdään rajavartioasemalle ennakkoilmoitus rajanylityslupaa varten:
o veneen/kuljetuksen tiedot
o päällikön ja miehistön tiedot
o reitti ja aikataulu

Myös kesän veneilytapahtumien suunnittelu jatkuu. Pyrkimyksenä on järjestää sekä suomiveneilee.fi koeajopäivä 5.-6.6.2020 että Helsingin Uiva venenäyttely 13.-16.8.2020 Lauttasaaressa. Molemmat ovat ulkoilmatapahtumia meren äärellä ja koeajotapahtumassakin ollaan käytännössä venekunnittain merellä koeajamassa veneitä. Jos tapahtumien järjestäminen on kesällä sallittua, niin ne voidaan järjestelyjen avulla toteuttaa siten, että riskit minimoidaan.

Hallituksen tämän hetken linjaus on, että yli 500 hengen yleisötapahtumia ei saa järjestää ennen elokuun alkua. Koeajopäivän väkimääräksi arvioidaan maksimissaan 20 henkeä kerrallaan, joten koeajopäivä on viranomaisten linjauksen mukaisesti mahdollista toteuttaa kesäkuussa.

Helsingin Uivan Venenäyttelyn osalta on toki mahdollista, että epidemian pitkittyessä hallitus jatkaa rajoituksia vielä heinäkuun jälkeen. Suunta on joka tapauksessa nyt yhteiskunnan avaamiseen rajoitetun riskin puitteissa, joten uivan venenäyttelyn järjestäminen vaikuttaa elokuussa hyvin mahdolliselta. Laitureilla ja yli hehtaarin ranta-alueella väentiheys jää viikonloppunakin riittävän alhaiseksi, paikallaolijoiden määrää voidaan tarvittaessa rajoittaa ja lisäksi kun alueelle ei rakenneta isoja suljettuja telttoja, niin tartuntariski voidaan pitää hyvin alhaisena.

Finnboat Floating Shown todennäköisin toteutusajankohta on UIVA:n jälkeinen viikko elokuussa ja asia on parhaillaan selvityksessä.

Jäsensivuille päivitetään edelleen kansainvälisiä yhteenvetoja koronatilanteesta. Yhteenvedot löytyvät ICOMIA ja EBI yhteistyösivuilta: http://www.finnboat.fi/jasensivut/jasensivut_5.html

ICOMIA on päivittänyt eri maiden veneilyyn liittyviä määräyksiä sisältävän Regulatory Reference Guide -oppaan uudelle www-sivustolle, jossa se on jäsenistön luettavissa vapaasti. Oppaasta löytyy myös tietoa Koronakriisin vaikutuksista ja viranomaisten linjauksista eri maissa. Linkki oppaaseen: https://www.icomia.org/rrg

Koronakriisin tukiviidakkoon on luvattu selkeyttä lähiaikoina. Nythän tukia on ollut tarjolla lähinnä vain kehityshankkeisiin ja kun kyseessä on akuutti kriisi, niin myös juoksevien kiinteiden kustannusten tukemiselle on selkeä avuntarve. Tässä vielä yhteenveto tämän hetken tuista:
Taloudellisiin vaikeuksiin kannattaa hakea tukea paikalliselta ELY-keskukselta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus tai hyödyntää Business Finlandin tarjoamaa tukea https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/.

Molemmilta tahoilta on tarjolla suoraa tukea eri kokoisille yrityksille seuraavalla työnjaolla:
•ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.
•Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä.

Vain yrityksen edustaja voi tehdä hakemuksen. Ohjeet hakemuksen täyttämiseen tarvittavista tiedoista löytyy ELY-keskuksen ohjeesta:
http://www.ely-keskus.fi/documents/Ohje_poikkeusrahoitushakemus.pdf/

Vastaavasti Business Finlandin sivuilla on selkeät ohjeet mihin rahoitusta saa, kuka voi hakea ja mitä hakemukseen tarvitaan:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Jos tarvitsette apua tukihakemuksen tekemiseen, niin olkaa yhteydessä Liiton toimistoon Jarkko Pajusalo 040 673 4032 tai jarkko@finnboat.fi .

Yksinyrittäjille on nyt myös tarjolla 2000,- euron tuki, joka haetaan yrityksen kotikunnasta. Tukea saa kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Tukea voidaan myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa. Tuen haussa auttavat oman alueesi kehitysyhtiöt ja uusyrityskeskukset:
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/usein-kysytyt-kysymykset-ja-neuvonta/alueellinen-neuvonta/alueesi-korona-apu-623428#

Huom. Ennakkoveroja kannattaa hakea pienemmäksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa (https://www.vero.fi/omavero), kun tulos jää arvioitua pienemmäksi.

Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy todella kattava infopaketti Koronaepidemiaan liittyvistä kysymyksistä: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/usein-kysytyt-kysymykset

Suomi