Finnboat

Rajavartiolaitos ei rajoita rajaliikenteen rajoitusten voimassa ollessa rahtiliikennettä Suomesta ja Suomeen. Ammattimainen rahtiliikenne turvataan poikkeusolojen aikana EU:n komission suositusten mukaisesti. Yksittäisen kaupallisen toiminnan kuljetuksen kuljetustavalla ei sinänsä ole merkitystä asiaa arvioitaessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että yksityishenkilöiden osalta tällaista liikennettä ei toistaiseksi ole katsottu erikseen määritetyksi välttämättömäksi liikenteeksi. Tavanomaista rahtiliikennettä käytettäessä veneteollisuudelle ei synny kaupankäyntiä estäviä haasteita.

Rajanylitysliikennettä on poikkeusolojen aikana rajoitettu merkittävästi. Sillä ei kuitenkaan ole estävää vaikutusta niissä tilanteissa, joissa venevalmistaja on kuljettamassa esimerkiksi myyntiin menevää venettä itsenäisenä rahtina meritse. Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa, että meritse toteutettavia huviveneiden kaupallisia siirtoja yrityksiltä yrityksille voidaan jatkaa niiden rahtiliikenteeseen verrattavissa olevan luonteensa vuoksi. Tarkoituksenmukaisuuden vuoksi kyseisille rahtiliikenteenä siirrettäville huvialuksille ja siirtohenkilöstölle tehdään rajatarkastukset huvialusten rajanylityspaikoilla Suomeen saavuttaessa ja Suomesta lähdettäessä. Poikkeuksellisissa tapauksissa rajanylitys on mahdollista myös muualta kuin varsinaisten rajanylityspaikkojen kautta Rajavartiolaitoksen aluevastuussa olevan raja- tai merivartioston myöntämän rajanylitysluvan nojalla. Veneiden siirtoihin liittyen on lisäksi huomioitava vaatimus pysymisestä karanteeninomaisissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan (THL:n ohjeet), kun veneiden siirto on toteutettu. Rajavartiolaitos tekee asiassa yhteistyötä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa, että huvialusten kauppaan ja huoltoon liittyen kuljetusjärjestelyjen sujuvoittamiseksi ja rajatarkastusten suorittamiseksi venevalmistajien tulee olla yhteydessä Länsi-Suomen merivartioston johtokeskukseen, mrcc@raja.fi, ennen aiotun kuljetuksen toteuttamista. Yhteydenottoon pyydetään liittämään tiedot rahtina toimitettavasta veneestä tai veneistä, suunniteltu rajanylityspaikka, rahtikuljetukseen osallistuvat henkilöt sekä kuljetuksen kohdemaa. Yhteydenotto pyydetään tekemään hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuljetusta (viimeistään kolmea vuorokautta ennen). Tämä rajatarkastusjärjestely ei korvaa muita veneiden vientiin ja muuhun kaupalliseen toimintaan liittyviä viranomaistoimenpiteitä.

Veneiden talvitelakointiin liittyen ollaan toteuttamassa niiden siirtoihin liittyvä aikaikkuna, jolloin myös yksityishenkilöiden veneiden siirtoliikenne rajan yli sallitaan tietyillä reunaehdoilla. Tämä tapahtuu Länsi-Suomen merivartioston toiminta-alueella ja koskee operointia erityisesti Ruotsin suuntaan. Suomenlahden merivartiosto on selvittänyt vastaavaa toimintamallia yhteistyössä Viron viranomaisten kanssa, mutta Viro on katsonut omalta osaltaan, ettei tällainen liikenne ole välttämätöntä liikennettä, joten veneiden noudot Virosta Suomeen eivät tämän vuoksi toistaiseksi ole mahdollisia.

Rajavartiolaitoksen esikunta muistuttaa toimijoita siitä, että viennin kyseessä ollessa kohdemaan viranomaisilta on syytä varmistua kussakin maassa olevista rajoituksista ja välttämättömästä liikenteestä ennen matkaa määrämaahan pääsystä varmistumiseksi.

Suomi