Finnboat

Ohessa liitteenä koonnit Tullin vienti- ja tuontitilastoista 01-06/2020.

Suomi