Finnboat

Ohessa liitteenä koonnit Tullin vienti- ja tuontitilastoista 01-07/2020.

Suomi