Finnboat

Telakointiin ja korjaamotoimintaan liittyvät suomen- ja ruotsinkieliset sopimuspohjat on nyt koottu Finnboatin jäsensivuille Telakka- ja Korjaamoyhdistyksen alle, jotta ne löytyvät yhdestä paikasta:

Finnboat jäsensivut/Telakka- ja Korjaamoyhdistys

Sivulle on myös lisätty viittaus ja linkki Lakiin elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jäänyt esine (mihin viitataan telakointiehdoissa). Proseduuri on kirjattu lakiin varsin selkeästi ja sitä kannattaa noudattaa hyvin tarkasti.

Suomi