Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Venealan kauppiaat ry:n sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen pöytäkirjat.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Marinhandlarna rf:s stadgeenliga vår- och höstmöte.

Suomi