Finnboat

Ohessa liitteenä koonnit Tullin vienti- ja tuontitilastoista 01-09/2020.

Suomi