Finnboat

Hyvä Finnboat-jäsen,

Vene 21 Båt verkossa -messujen lehdistötilaisuutta varten kokoamme jälleen perustiedot alan liikevaihtojen ja henkilöstön kehityksestä. Pyydämme kutakin yritystä vastaamaan oman yrityksensä toimialaan kuuluvaan kohtaan siten, että yrityksen VENEALAN liikevaihto (alv 0 %) annettujen jakojen mukaan selviää. Vain kokonaisluvut julkaistaan ja yritysten yksittäiset tiedot pysyvät
luottamuksellisina.

Jos tilikautenne on muu kuin kalenterivuosi tai luvut muuten valmistuvat
myöhemmin, niin antakaa paras käytettävissä oleva arvio.

Huom!
Kauppiasjäseniä pyydämme antamaan liikevaihtotiedon vain itse
maahantuoduista veneistä/moottoreista/venealan tuotteista, sekä palveluiden
(esim. vuokraus, talvisäilytys, välitys) liikevaihdon. Ne kauppiaat, joilla ei ole omaa maahantuontia tai palveluja vastaavat kuitenkin budjetointi- ja
henkilöstökysymyksiin.

Jos venevalmistusyritys toimii vain alihankkijana, ilmoittakaa Lisätietoja-kohdassa mille yritykselle teette alihankintatöitä.

Pyydämme ystävällisesti vastaamaan kyselyyn tästä viimeistään 22.1.2021 mennessä!

Bästa Finnboat-medlem,

För Vene 21 Båt online -mässans pressmeddelande samlar vi igen in basuppgifterna om utvecklingen inom branschens omsättningar och personal. Vi ber varje företag svara på punkten som gäller dess verksamhetsområden sålunda, att företagets omsättning inom BÅTBRANSCHEN (moms 0 %) klargörs enligt given uppdelning. Endast totalsiffrorna publiceras och företagens enskilda uppgifter förblir konfidentiella.

Ifall ert räkenskapsår avviker från kalenderåret eller uppgifterna blir färdiga först senare, geden bästa tillgängliga uppskattningen.

OBS!
Marinhandlar-medlemmarna ber vi uppge omsättningsuppgifterna endast försjälv
importerade båtar/motorer/båtbranschprodukter, samt uppgifter om
omsättningen förtjänster (t.ex. uthyrning, vinterförvaring, förmedling). Den
marinhandlare som inte har egen import eller egna tjänster svarar dock på
budgeterings- och personalfrågorna.

Om båttillverkar företaget fungerar endast som underleverantör, i Tilläggsuppgifter fältet nämn åt vilket företag ni utför underleveranser.

Vi ber er vänligen att svara på förfrågan här senast 22.1.2021!

Suomi