Finnboat

VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika: keskiviikko 10.2.2021 klo 10.00
Paikka: Teams-kokous

Ohjeet sujuvaan osallistumiseen:

Kokoukseen voivat osallistua kaikki Finnboatin jäsenyritysten edustajat.

Kokoukseen osallistumisen pitää tapahtua niin, että osallistuja voidaan identifioida – siis kirjaudu omalla nimellä ja kerro, mitä yritystä edustat (eli mikään osoite tyyliin info@finnboat.fi ei käy). Vain omalla nimellään esiintyvät yritysedustajat katsotaan kokouksessa läsnä oleviksi.

Kun osallistut kokoukseen, muista sulkea koneesi kamera ja mikrofoni. Mikrofoni laitetaan päälle vasta, kun pyydetään puheenvuoroa. Puheenvuoroa pyydetään klikkaamalla teams-sivulla olevaa käden kuvaa.

Mikäli kokouksessa tulee äänestys, niin äänivaltaa voivat käyttää syyskokouksessa valitut liittokokousedustajat (lista liitteenä).

Äänestä kokouksessa niin, että jos kannatat kokouksessa esitettyä ehdotusta, niin klikkaa teams-sivun alalaidassa olevaa käden kuvaa ja pidä se näkyvissä, kunnes puheenjohtaja pyytää klikkaamaan sen pois.
HUOM! Mitään ehdotusta ei kuitenkaan tarvitse erikseen kannattaa ja klikkailla käden kuvaa, jos ei kukaan esitä vastaehdotuksia.

Kokoukseen osallistutaan klikkaamalla tästä.

Mahdollisimman runsasta osallistumista odottaen,

Finnboat Team

BÅTBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND FINNBOAT RF EXTRAORDINÄRT FÖRENINGSMÖTE

Tid: onsdagen den 10.2.2021 kl. 10.00
Plats: Teams-möte

Anvisningar för ett lättlöpande deltagande:

Alla representanter för Finnboats medlemsföretag kan deltaga i mötet.

Deltagandet på mötet skall ske så, att deltagaren kan identifieras – logga in med ditt egna namn och berätta vilket företag du representerar (dvs. en adress i stil med info@finnboat.fi går inte). Endast de företagsrepresentanter som uppträder under eget namn anses vara närvarande vid mötet.

Då du deltar i mötet kom ihåg att stänga din maskins kamera och mikrofon. Mikrofonen kopplas på först då man ber om ordet. Man ber om ordet genom att klicka på handbilden på teams-sidan.

Ifall det blir omröstning under mötet kan de vid höstmötet valda förbundsmötesrepresentanterna (förteckning som bilaga) använda sin rösträtt.

Rösta vid mötet sålunda, att ifall du understöder förslaget som framlagts vid mötet klickar du på handbilden i teams-sidans nedre kant och håller den synlig, tills ordförande ber om att klicka bort den.
OBS! Man behöver inte understöda något förslag skilt och klicka på handbilden ifall ingen för fram motförslag.

Man deltar i mötet genom att klicka på denna länk.

Med förväntan om ett synnerligen ivrigt deltagande,

Finnboat Team

Suomi