Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä yhdistyksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja.

Suomi