Finnboat

Ohessa liitteenä koonnit Tullin vienti- ja tuontitilastoista 01-12/2020.

Suomi