Finnboat

Alla on linkki kyselyyn, jossa kysytään yrityksenne venealan nettoliikevaihdotiedot vuodelta 2020 tämän vuoden jäsenmaksun määrittämistä varten.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 31.3.2021 mennessä. Kaikki yritystiedot käsitellään luottamuksellisina.

Vastaamaan pääset tästä

Ystävällisin terveisin,
Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Nedan finns en länk till förfrågan för besked om omsättning 2020 (företagets nettoomsättning inom båtbranschen) för fastställande av medlemsavgift 2021.

Vänligen svara genast på förfrågan och senast den 31.3.2021. Företagets uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Förfrågan finns här

Med vänlig hälsning,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Suomi