Finnboat

Southampton Boat Show järjestetään 10.-19.9.2021. Mikäli tarpeeksi monta yritystä ilmoittautuu mukaan, voimme järjestää ”vanhaan tapaan” yhteisosaston näyttelyyn ja saada hieman normaalia enemmän näkyvyyttä. Lisäksi, mikäli vähintään neljä pk-yritystä osallistuu näyttelyyn, voidaan tapahtumalle anoa Business Finlandilta vientituki, joka on 50% hyväksytyistä kustannuksista. Osastojen ei tarvitse olla vierekkäin, sijoittelun hajauttamisessa syyksi riittää vaikkapa tuoteryhmäjaottelu, esim. että isot moottoriveneet ovat tietyssä paikassa, pienveneet toisaalla, tarvikkeet teltassa jne.

Tällä sähköpostilla kartoitammekin, kuinka moni yritys aikoo olla mukana näyttelyssä. Pyydän lähettämään minulle vastauksen mielellään mahdollisimman pian.

terveisin,

Lena

Suomi