Finnboat

FINNBOATIN KEVÄTKOKOUS 27.4.

Liitteenä on liiton sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista sekä Finnboatin vuosikertomus, josta löytyy myös vuoden 2020 tilinpäätös. Kokous järjestetään Teams-linkin kautta, linkki kokoukseen lähetetään kaikille maanantaina 26.4. Toivomme, että mahdollisimman moni voisi osallistua kokoukseen.

Kaikkien jäsenyhdistysten kevätkokoukset järjestetään syyskokouspäivien yhteydessä 4.11.2021 Kotkassa.

FINNBOATS VÅRMÖTE 27.4.

Som bilaga föredragningslistan för förbundets stadgeenliga vårmöte samt Finnboats årsberättelse, som även inkluderar bokslutet för år 2020. Mötet arrangeras via en Teams-länk, länken till mötet skickas till alla måndagen 26.4. Vi hoppas på att så många som möjligt kunde delta i mötet.

Alla medlemsföreningars vårmöten arrangeras i samband med höstmötesdagarna i Kotka 4.11.2021.

Toimeksi saaneena, Enligt uppdrag,

Jarkko Pajusalo

Suomi