Finnboat

LIITON KEVÄTKOKOUS

HUOM! Finnboatin sääntömääräisiin kokouksiin voivat osallistua vain Finnboatin jäsenet, jonka vuoksi niihin osallistutaan aina omalla ja yrityksen nimellä eli esim. matti.mottonen@telakkayritys.fi. Sähköpostiosoitteet kuten esim. info@… tai huolto@… eivät kelpaa. Vain omalla nimellään esiintyvät yritysedustajat katsotaan kokouksessa läsnä oleviksi.

Kaksi tapaa osallistua Teams-kokoukseen:

KUN AVAAT KOKOUSKUTSUN TÄSTÄ LINKISTÄ ja valitset Liity Microsoft Teams -kokoukseen, avautuu verkkosivu, jossa näet kaksi vaihtoehtoa:

1) Lataa Windows-sovellus (jos sinulla on jo Teams-sovellus, kokous aukeaa siihen automaattisesti)
tai
2) Liity verkossa.

Mikäli osallistut käyttämällä/lataamalla Teams sovelluksen laitteellesi, on se hyvä ladata omaan laitteeseen etukäteen, koska kokouksen järjestäjillä ei ole mahdollista neuvoa ohjelman käytössä kokouksen alkaessa.
Jos liityt verkossa, käytät osallistumiseen sovelluksen sijaan laitteesi verkkoselainta. Selain saattaa kysyä, saako Teams käyttää laitteesi mikrofonia ja kameraa. Salli se, jotta sinut nähdään ja kuullaan kokouksessa. Huomioi/tarkasta etukäteen myös mahdolliset selainkohtaiset ääni- ja kamera-asetukset.

Suosittelemme, että liityt noin 10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta ehdit testata yhteyden ja toimivuuden.

Pidä laitteesi kamera suljettuna koko kokouksen ajan. Mikrofoni laitetaan päälle vasta, kun pyydetään puheenvuoroa (puheenvuoroa pyydetään klikkaamalla Teams-sivulla olevaa käden kuvaa).

Mikäli kokouksessa tulee äänestys, niin äänivaltaa voivat käyttää syyskokouksessa valitut liittokokousedustajat (lista liitteenä).
Äänestä kokouksessa niin, että jos kannatat kokouksessa esitettyä ehdotusta, niin klikkaa teams-sivun alalaidassa olevaa käden kuvaa ja pidä se näkyvissä, kunnes puheenjohtaja pyytää klikkaamaan sen pois.
HUOM! Mitään ehdotusta ei kuitenkaan tarvitse erikseen kannattaa ja klikkailla käden kuvaa, jos ei kukaan esitä vastaehdotuksia.

Vinkkejä sujuvaan osallistumiseen:

Laita laitteesi ääni- ja kamera-asetukset kuntoon ennen kuin liityt kokoukseen.
Muista sulkea laitteesi 1) kamera ja 2) mikrofoni (Teams suosittelee automaattisesti liittymään mykistettynä, kun kokoukseen on jo liittynyt yli viisi henkilöä).

Sovelluksessa ratas-ikonin takaa löydät lisää asetuksia, ja voit mm. varmistaa etukäteen, että esimerkiksi äänilähteenä käytetään kuulokkeidesi mikrofonia.

Huomioi etukäteen myös eri laitteiden mahdolliset erot käyttöliittymissä (pöytäkone, kannettava tietokone, mobiililaitteet), esim. ratas-ikoni saattaa löytyä hieman eri paikoista.

Muista myös pitää laitteesi ja käyttämäsi sovelluksen yleiset päivitykset ajan tasalla, jotta vältyt mahdollisilta eri ohjelmistoversioiden aiheuttamilta käyttöongelmilta. Mikäli laitteesi tai sovelluksesi ei jostain syystä toimi ennen kokousta tai sen aikana, niin yleensä sammutus ja uudelleenkäynnistys auttaa. Voit tarvittaessa myös poistua ja palata takaisin kokoukseen yllä olevan linkin kautta.

Lisäohjeita Teamsin käyttöön löydät täältä

FÖRBUNDETS VÅRMÖTE

OBS! I Finnboats stadgeenliga möten kan endast Finnboat-medlemmar delta och därför deltar man alltid under eget och företagets namn t.ex matti.mottonen@telakkayritys.fi, e-postadresser såsom info@.. eller service@.. duger inte. Endast de företagsrepresentanter som uppträder under eget namn anses vara närvarande vid mötet.

Två sätt at delta i Teams-mötet:

DÅ DU ÖPPNAR MÖTEINBJUDAN FRÅN DEN HÄR LÄNKEN och väljer Anslut dig till Microsoft Teams-mötet, öppnas en nätsida, där du ser två alternativ:

1) Ladda Windows-applikationen (om du redan har Teams-appen öppnas mötet automatiskt)
eller
2) Anslut via nätet.

Ifall du deltar genom att använda/ladda ner Teams-applikationen till din enhet, är det bra att ladda ner den i din egen apparat i förväg, för mötesarrangörerna har ingen möjlighet att ge anvisningar om användningen av programmet då mötet inleds.
Ifall du deltar via nätet, använd för deltagandet din enhets webbläsare i stället för applikationen. Läsaren kan fråga om Teams får använda din apparats mikrofon och kamera. Tillåt detta, för att du skall bli sedd och hörd under mötet. Beakta/kontrollera i förväg också eventuella läsarspecifika inställningar för ljud och kamera.

Vi rekommenderar, att du ansluter dig 10 minuter innan mötet börjar, så hinner du testa förbindelsen och funktionen.

Håll din enhets kamera stängd under hela mötet. Mikrofonen kopplas på först när man ber om ordet (man ber om ordet genom att klicka på hand-bilden på Teams-sidan).

Ifall det blir omröstning under mötet kan de vid höstmötet valda förbundsmötesrepresentanterna (förteckning som bilaga) använda sin rösträtt.
Rösta vid mötet sålunda, att ifall du understöder förslaget som framlagts vid mötet klickar du på handbilden i teams-sidans nedre kant och håller den synlig, tills ordförande ber om att klicka bort den.
OBS! Man behöver inte understöda något förslag skilt och klicka på handbilden ifall ingen för fram motförslag.

Tips för ett välfungerande deltagande:

Gör i ordning dina ljud- och kamerainställningar innan du ansluter dig till mötet.
Kom ihåg att stänga din enhets 1) kamera och 2) mikrofon (Teams rekommenderar automatiskt att koppla upp sig med stum anslutning då redan över fem personer anslutit sig till mötet.)
I applikationen finner du bakom en hjul-ikon mera inställningar och du kan bl.a. i förväg försäkra dig om att man som ljudkälla använder dina hörlurars mikrofon.

Beakta i förväg även skillnaderna i användargränssnitt mellan olika apparater (bordsdator, bärbar dator, mobilapparater), t.ex. hjul-ikonen kan man finna på lite olika ställen.
Kom även ihåg att hålla din enhet och den allmänna uppdateringen av den applikation du använder tidsenlig, så du undviker möjliga användarproblem förorsakade av olika programversioner. Ifall din enhet eller applikation av någon orsak inte fungerar före eller under mötet brukar en avstängning och ny påkoppling hjälpa. Du kan vid behov även avlägsna dig och återkomma till mötet via länken ovan.

Tilläggsanvisningar om användningen av Teams finner du här

Suomi