Finnboat

LIITON KEVÄTKOKOUS

HUOM! Finnboatin sääntömääräisiin kokouksiin voivat osallistua vain Finnboatin jäsenet, jonka vuoksi niihin osallistutaan aina omalla ja yrityksen nimellä eli esim. matti.mottonen@telakkayritys.fi. Sähköpostiosoitteet kuten esim. info@… tai huolto@… eivät kelpaa. Vain omalla nimellään esiintyvät yritysedustajat katsotaan kokouksessa läsnä oleviksi.

Kaksi tapaa osallistua Teams-kokoukseen:

KUN AVAAT KOKOUSKUTSUN TÄSTÄ LINKISTÄ ja valitset Liity Microsoft Teams -kokoukseen, avautuu verkkosivu, jossa näet kaksi vaihtoehtoa:

1) Lataa Windows-sovellus (jos sinulla on jo Teams-sovellus, kokous aukeaa siihen automaattisesti)
tai
2) Liity verkossa.

Mikäli osallistut käyttämällä/lataamalla Teams sovelluksen laitteellesi, on se hyvä ladata omaan laitteeseen etukäteen, koska kokouksen järjestäjillä ei ole mahdollista neuvoa ohjelman käytössä kokouksen alkaessa.
Jos liityt verkossa, käytät osallistumiseen sovelluksen sijaan laitteesi verkkoselainta. Selain saattaa kysyä, saako Teams käyttää laitteesi mikrofonia ja kameraa. Salli se, jotta sinut nähdään ja kuullaan kokouksessa. Huomioi/tarkasta etukäteen myös mahdolliset selainkohtaiset ääni- ja kamera-asetukset.

Suosittelemme, että liityt noin 10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta ehdit testata yhteyden ja toimivuuden.

Pidä laitteesi kamera suljettuna koko kokouksen ajan. Mikrofoni laitetaan päälle vasta, kun pyydetään puheenvuoroa (puheenvuoroa pyydetään klikkaamalla Teams-sivulla olevaa käden kuvaa).

Mikäli kokouksessa tulee äänestys, niin äänivaltaa voivat käyttää syyskokouksessa valitut liittokokousedustajat (lista liitteenä).
Äänestä kokouksessa niin, että jos kannatat kokouksessa esitettyä ehdotusta, niin klikkaa teams-sivun alalaidassa olevaa käden kuvaa ja pidä se näkyvissä, kunnes puheenjohtaja pyytää klikkaamaan sen pois.
HUOM! Mitään ehdotusta ei kuitenkaan tarvitse erikseen kannattaa ja klikkailla käden kuvaa, jos ei kukaan esitä vastaehdotuksia.

FÖRBUNDETS VÅRMÖTE

OBS! I Finnboats stadgeenliga möten kan endast Finnboat-medlemmar delta och därför deltar man alltid under eget och företagets namn t.ex matti.mottonen@telakkayritys.fi, e-postadresser såsom info@.. eller service@.. duger inte. Endast de företagsrepresentanter som uppträder under eget namn anses vara närvarande vid mötet.

Två sätt at delta i Teams-mötet:

DÅ DU ÖPPNAR MÖTEINBJUDAN FRÅN DEN HÄR LÄNKEN och väljer Anslut dig till Microsoft Teams-mötet, öppnas en nätsida, där du ser två alternativ:

1) Ladda Windows-applikationen (om du redan har Teams-appen öppnas mötet automatiskt)
eller
2) Anslut via nätet.

Ifall du deltar genom att använda/ladda ner Teams-applikationen till din enhet, är det bra att ladda ner den i din egen apparat i förväg, för mötesarrangörerna har ingen möjlighet att ge anvisningar om användningen av programmet då mötet inleds.
Ifall du deltar via nätet, använd för deltagandet din enhets webbläsare i stället för applikationen. Läsaren kan fråga om Teams får använda din apparats mikrofon och kamera. Tillåt detta, för att du skall bli sedd och hörd under mötet. Beakta/kontrollera i förväg också eventuella läsarspecifika inställningar för ljud och kamera.

Vi rekommenderar, att du ansluter dig 10 minuter innan mötet börjar, så hinner du testa förbindelsen och funktionen.

Håll din enhets kamera stängd under hela mötet. Mikrofonen kopplas på först när man ber om ordet (man ber om ordet genom att klicka på hand-bilden på Teams-sidan).

Ifall det blir omröstning under mötet kan de vid höstmötet valda förbundsmötesrepresentanterna (förteckning som bilaga) använda sin rösträtt.
Rösta vid mötet sålunda, att ifall du understöder förslaget som framlagts vid mötet klickar du på handbilden i teams-sidans nedre kant och håller den synlig, tills ordförande ber om att klicka bort den.
OBS! Man behöver inte understöda något förslag skilt och klicka på handbilden ifall ingen för fram motförslag.

Suomi