Finnboat

Osastojen ja veneiden ensimmäinen sijoittelukierros on nyt käynnissä, mutta hyviä myyntipaikkoja löytyy vielä nopeille päätöksentekijöille.

Kun ilmoittaudut pe 30. huhtikuuta mennessä, niin rekisteröidyt halvemmalla – rekisteröinti- ja mediamaksu on 30.4. asti vain 100€ (sen jälkeen 150€).

Ilmoittaudu mukaan tästä

Monter- och båtplaceringens första runda pågår nu, men ännu har vi fina försäljningsställen kvar för snabba beslutsfattare.

När du registrerar dig senast fredagen den 30 april kommer du att registrera dig till en lägre pris – registrerings- och media-avgiften är bara 100 euro fram till 30 april (därefter 150 euro).

Registrera dig här

Suomi