Finnboat

Helsingin Uiva venenäyttely esittelee veneilyn koko kirjon Lauttasaaressa elokuussa

Venealan Keskusliitto Finnboat järjestää 44. Helsingin Uivan Venenäyttelyn 19.-22.8.2021 tuttuun tapaan HSK:n kerhosatamassa Lauttasaaressa. Veneilyn suosio on huipussaan ja tapahtumajärjestelyt ovat edenneet vauhdilla.

Helsingfors Flytande båtutställning presenterar hela båtlivets spektrum i augusti på Drumsö

Båtbranschens Centralförbund Finnboat arrangerar den 44. Helsingfors Flytande båtutställning 19-22.8.2021 som vanligt i HSK:s klubbhamn på Drumsö. Båtlivets popularitet är i topp och arrangemangen har framskridit med fart.

Suomi