Finnboat

Arvoisat jäsenyritysten edustajat,

Tämän sähköpostin liitteenä ovat kaikkien jäsenyhdistysten sääntömääräisten vuosikokousten esityslistat sekä niihin liittyvät, kokouksissa tehtäviä päätöksiä koskevat asiakirjat.

Kuten aikaisemmissa viesteissä on jo todettu, voi jäsenyhdistysten kokouksiin osallistua myös etänä Teams-linkin kautta.

Kokoukset aloitetaan klo 13.00 (testaathan Teams-yhteyden toimivuuden hyvissä ajoin ennen aloitusta)
Pidäthän mikrofonin ja kameran suljettuna
Kysymyksiä voit esittää ja puheenvuoroja voit pyytää kokouksen aikana Teamsin chatissa, tai avaamalla mikrofonin (muista sulkea se uudelleen puheenvuorosi jälkeen).

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mikäli oman yhdistyksenne kokouksessa jostain asiasta päädytään äänestämään, ei äänestykseen voi kuitenkaan osallistua kuin paikan päällä Merikeskus Vellamossa. Tästä syystä on tämän viestin liitteenä myös lomake valtakirjaksi, jolla voitte valtuuttaa haluamanne saman yhdistyksen jäsenyrityksen edustajan äänestämään puolestanne. Täytetty ja allekirjoitettu valtakirja on esitettävä kokouksessa.

Bästa representanter för medlemsföretagen,

Som bilaga till denna e-post finns föredragningslistorna till alla medlemsföreningars stadgeenliga årsmöten samt till dem anslutna dokument som berör beslut som fattas vid mötena.

Som i tidigare meddelanden konstaterats, kan man delta i medlemsföreningarnas möten också på distans via Teams-länken.
Mötena börjas klockan 13.00 (vänligen testa i god tid före mötenas början, att din Teams-koppling fungerar)
Kom ihåg att hålla din mikrofon och kameran stängda
Du kan ställa frågor och be att yttra dig under mötet via Teams chat, eller genom att öppna mikrofonen (kom ihåg att stänga den igen efter ditt yttrande)

Delta i mötet genom att klicka här

Ifall man i den egna föreningens möte besluter att rösta om någon sak, kan man dock delta i röstningen endast på plats i Merikeskus Vellamo. Därför finns som bilaga till detta meddelande även en blankett för fullmakt, med vilken ni kan befullmäktiga den representant för samma förening som ni vill att skall rösta för er del. Ifylld och undertecknad fullmakt skall företes vid mötet.

Suomi