Finnboat

Arvoisat jäsenyritysten edustajat,

Oheisena on liiton sääntömääräisen vuosikokouksen esityslistat liitteineen.

Syysterveisin,
Jarkko, Lena ja Tiina

HUOM! Finnboatin sääntömääräisiin kokouksiin voivat osallistua vain Finnboatin jäsenet, jonka vuoksi niihin osallistutaan aina omalla ja yrityksen nimellä eli esim. matti.mottonen@telakkayritys.fi. Sähköpostiosoitteet kuten esim. info@… tai huolto@… eivät kelpaa. Vain omalla nimellään esiintyvät yritysedustajat katsotaan kokouksessa läsnä oleviksi.

Syyskokous aloitetaan klo 15.00 (testaathan Teams-yhteyden toimivuuden hyvissä ajoin ennen aloitusta)

Pidäthän mikrofonin ja kameran suljettuna

Kysymyksiä voit esittää ja puheenvuoroja voit pyytää kokouksen aikana Teamsin chatissa, tai avaamalla mikrofonin (muista sulkea se uudelleen puheenvuorosi jälkeen).

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Bästa representanter för medlemsföretagen,

Bifogade finns föredragningslistan för förbundets stadgeenliga höstmöte inklusive bilagor.

Hösthälsningar,
Jarkko, Lena, Tiina

OBS! I Finnboats stadgeenliga möten kan endast Finnboat-medlemmar delta och därför deltar man alltid under eget och företagets namn t.ex matti.mottonen@telakkayritys.fi, e-postadresser såsom info@.. eller service@.. duger inte. Endast de företagsrepresentanter som uppträder under eget namn anses vara närvarande vid mötet.

Höstmöten börjas klockan 15.00 (vänligen testa i god tid före mötenas början, att din Teams-koppling fungerar)

Kom ihåg att hålla din mikrofon och kameran stängda

Du kan ställa frågor och be att yttra dig under mötet via Teams chat, eller genom att öppna mikrofonen (kom ihåg att stänga den igen efter ditt yttrande)

Delta i mötet genom att klicka här här

Suomi