Finnboat

USA:n kollegoitamme on infottu, että teräs- ja alumiinin tuontitullien on tarkoitus poistua 1.1.2022. EU komissio ei ole vielä ilmoittanut rankaisutullien poiston aikataulua, mutta oletettavasti venetuonnit USA:sta vapautuvat rankaisutulleista samassa aikataulussa. Tiedotamme, kun saamme lisätietoa.

Suomi