Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s stadgeenliga vår- och höstmöte.

Suomi