Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Båtbranchens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga vår- och höstmöte.

Suomi