Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen pöytäkirja ja esitykset.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för Finlands Båtindustriförening rf:s stadgeenliga vår- och höstmöte och föredrag.

Suomi