Finnboat

Hyvä Finnboat-jäsen,

Vene 22 Båt -messujen lehdistötilaisuutta varten kokoamme jälleen perustiedot alan liikevaihtojen ja henkilöstön kehityksestä. Pyydämme kutakin yritystä vastaamaan oman yrityksensä toimialaan kuuluvaan kohtaan siten, että yrityksen VENEALAN liikevaihto 2021 (alv 0 %) annettujen jakojen mukaan selviää. Vain kokonaisluvut julkaistaan ja yritysten yksittäiset tiedot pysyvät luottamuksellisina.

JOS TILIKAUSI ON MUU KUIN KALENTERIVUOSI TAI LOPULLINEN LIIKEVAIHTO MUUTEN VARMISTUU MYÖHEMMIN, NIIN ANNA PARAS KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA ARVIO.

HUOM!

Kauppiasjäseniä pyydämme antamaan liikevaihtotiedon vain itse maahantuoduista veneistä/moottoreista/venealan tuotteista, sekä palveluiden (esim. vuokraus, talvisäilytys, välitys) liikevaihdon. Ne kauppiaat, joilla ei ole omaa maahantuontia tai palveluja vastaavat kuitenkin budjetointi- ja henkilöstökysymyksiin.

Jos venevalmistusyritys toimii vain alihankkijana, ilmoittakaa Lisätietoja-kohdassa mille yritykselle teette alihankintatöitä.

Pyydämme ystävällisesti vastaamaan kyselyyn TÄSTÄ viimeistään 21.1.2022 mennessä!

Bästa Finnboat-medlem,

För Vene 22 Båt -mässans pressmeddelande samlar vi igen in basuppgifterna om utvecklingen inom branschens omsättningar och personal. Vi ber varje företag svara på punkten som gäller dess verksamhetsområden sålunda, att företagets omsättning inom BÅTBRANSCHEN 2021 (moms 0 %) klargörs enligt given uppdelning. Endast totalsiffrorna publiceras och företagens enskilda uppgifter förblir konfidentiella.

IFALL RÄKENSKAPSÅRET ÄR ANNAT ÄN ETT KALENDERÅR ELLER OM OMSÄTTNINGSSIFFROR BEKRÄFTAS SENARE, GE DEN BÄSTÄ TILLGÄNGLIGA UPPSKATTNINGEN.

OBS!

Marinhandlar-medlemmarna ber vi uppge omsättningsuppgifterna endast försjälv importerade båtar/motorer/båtbranschprodukter, samt uppgifter om omsättningen förtjänster (t.ex. uthyrning, vinterförvaring, förmedling). Den marinhandlare som inte har egen import eller egna tjänster svarar dock på budgeterings- och personalfrågorna.

Om båttillverkar företaget fungerar endast som underleverantör, i Tilläggsuppgifter fältet nämn åt vilket företag ni utför underleveranser.

Vi ber er vänligen att svara på förfrågan HÄR senast 21.1.2022!

Suomi