Finnboat


Todennäköisesti edelleen jatkuvien yleisötilaisuusrajoitusten vuoksi Vene 22 Båt -messut on päätetty siirtää ja järjestetään seuraavan kerran vuoden kuluttua 10. – 19.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa.

Vene 22 Båt -messut oli tarkoitus järjestää 11. – 20.2.2022. Nykyiset yleisötilaisuusrajoitukset ovat voimassa pääkaupunkiseudulla 17.1. asti. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on kuitenkin jo suositellut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten jatkamista kahdella viikolla eli 31.1. asti. Lopulliset päätökset rajoituksista tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Messukeskus teki siirtopäätöksen yhdessä venemessujen toimeksiantajan Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n kanssa.

”Venemessut on iso kymmenen päivää kestävä tapahtuma, jonne tuodaan satoja veneitä. Veneiden kuljetusten kustannukset ovat suuret. Tässä tilanteessa emme voi ottaa riskiä siitä, että rajoitukset jatkuisivat vielä helmikuussakin. Kustannukset alkavat nyt realisoitumaan ja tässä tilanteessa emme voi muuta kuin nostaa kädet pystyyn”, toteaa Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo. ”Venemessut on odotettu tapahtuma, jossa veneilijät kokoontuvat. Olemme omalta osaltamme pahoillamme, että emme voi tarjota elämyksellistä tapahtumaa tänäkään vuonna.”

”Venemessujen kaltaisen suuren tapahtuman valmistelujänne on pitkä, joten päätökset oli tehtävä nyt mahdollisimman nopeasti”, sanoo Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen. ”Jatkuvasti muuttuva tilanne rajoituksineen ruokkii epävarmuutta ja on erittäin haasteellinen sekä tapahtumajärjestäjille että messuille osallistuville yrityksille. Messukeskus haluaa toimia vastuullisesti ja varmistaa kaikille asiakkailleen mahdollisuuden täysipainoiseen valmistautumiseen, kaupalliseen onnistumiseen ja turvalliseen osallistumiseen.”

Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene Båt -messut Messukeskuksessa Helsingissä Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Vene 23 Båt -messut järjestetään 10. – 19.2.2023.
Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com
Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Venealan Keskusliitto Finnboat ry, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, puh. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi
www.venemessut.fi #venemessut

Vene 22 Båt-mässan flyttar till februari 2023

Begränsningarna av publiktillfällen kommer antagligen att fortsätta och därför har man beslutat skjuta upp Vene 22 Båt-mässan. Mässan kommer att ordnas om ett år, 10 – 19 februari 2023 på Messukeskus i Helsingfors.

Vene 22 Båt-mässan skulle ordnas 11. – 20.2.2022. De nuvarande begränsningarna för publiktillfällen gäller till den 17.1. i huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har dock redan rekommenderat Södra Finlands Regionförvaltningsverk att förlänga restriktionerna för publiktillfällen med två veckor, dvs till den 31.1. De slutgiltiga besluten om restriktioner fattas av Södra Finlands Regionförvaltningsverk.

Messukeskus gjorde beslutet tillsammans med båtmässans uppdragsgivare Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

”Båtmässan är ett stort tiodagars evenemang dit man hämtar hundratals båtar. Transportkostnaderna är höga. I den här situationen kan vi inte ta risken att begränsningarna fortsätter också i februari. Kostnaderna börjar nu realiseras och i det här läget kan vi bara kasta in handduken”, säger Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för Finnboat rf. ”Båtmässan är ett efterlängtat evenemang där båtfolk samlas. För vår del beklagar vi att vi inte heller i år kommer att kunna erbjuda ett evenemang med fina upplevelser.”

”Det tar lång tid att förbereda ett evenemang så stort som båtmässan, så vi var nu tvungna att fatta ett beslut så fort som möjligt”, säger verkställande direktör Anni Vepsäläinen på Messukeskus. ”Den ständigt föränderliga situationen med dess begränsningar förorsakar osäkerhet och är mycket utmanande för både arrangörer och företag som deltar i mässan. Messukeskus vill agera ansvarsfullt och säkerställa att våra kunder kan förbereda sig fullständigt, lyckas kommersiellt och delta på ett säkert sätt.”
astuullisesti ja varmistaa kaikille asiakkailleen mahdollisuuden täysipainoiseen
Messukeskus ordnar Nordeuropas största båtevenemang Vene Båt-mässan på Messukeskus i Helsingfors på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.
Vene 23 Båt-mässan arrangeras 10. – 19.2.2023.
Bilder för media http://mediabank.messukeskus.com

Mera information: Messukeskus, informatör Teija Armanto, tel. +358 50 376 0804 teija.armanto@messukeskus.com

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf., verkställande direktör Jarkko Pajusalo, tel. +358 40 673 4032. jarkko@finnboat.fi

Suomi