Finnboat

6.4. kevätkokouksen esityslista – vårmötes föredragningslista

Arvoisat jäsenet,

ohessa liitteenä Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Båtbranschens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga vårmöte.

 

Liitetiedosto:

Suomi