Finnboat

Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n johtokunta on hyväksynyt kesäkuussa jäseneksi Remoran Oy:n.

”Our aim is to make green energy generation accessible to all sailors, and make it so convenient and comfortable that it can be used at all times.”

Lisätietoja yrityksestä nettisivulta: www.remoran.eu

Tervetuloa mukaan Finnboatiin!

Suomi