Finnboat

Alla on linkki kyselyyn, jossa kysytään yrityksenne venealan nettoliikevaihdotiedot vuodelta 2021 tämän vuoden jäsenmaksun määrittämistä varten.

Vastaa kyselyyn välittömästi tästä!

 

Nedan finns en länk till förfrågan för besked om omsättning 2021 (företagets nettoomsättning inom båtbranschen) för fastställande av medlemsavgift 2022.

Svara genast här!

Suomi