Finnboat

LÄS OM Business Finland Exhibition Explorer PÅ SVENSKA HÄR.

LUE LISÄÄ Business Finland Exhibition Explorer -rahoituksesta SUOMEKSI TÄSTÄ.

Exhibition Explorer pähkinänkuoressa:

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille.

Rahoituksen myöntämisen perusedellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk- tai midcap-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samoille messuille. Edellä mainitusta yritysryhmästä vähintään puolet on oltava pk-yrityksiä.

Mitä tukikelpoiselta yritykseltä vaaditaan?

• Yritys on Suomeen rekisteröity pk- tai midcap-yritys, jolla on aito halu kasvaa ja kansainvälistyä (Pk-yritys: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Midcap-yritys: konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa).

• Yritys osallistuu fyysisesti omalla tai yhteisosastolla tai virtuaalisesti kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla (HUOM! Yrityksen osallistuminen pelkällä paikallisen jälleenmyyjän osastolla ei ole tukikelpoinen!)

• Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, Rating Alfa on vähintään A eikä yrityksellä ole hoitamattomia taloudellisia velvoitteita.

• Yritys ei ole saanut hakemuksen kohteena olevaan messutapahtumaan muuta julkista rahoitusta

Miten haet Exhibition Explorer -rahoitusta:

1) JOKAINEN YRITYS JÄTTÄÄ OMAN HAKEMUKSENSA Business Finland asiointipalvelussa

2) Hakemuksen voi jättää asiointipalvelussa HETI KUN PÄÄTÖS OSALLISTUMISESTA ON TEHTY ja arvio ostopalvelukustannuksista on selvillä, kuitenkin VIIMEISTÄÄN MESSUJA EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ.

3) Jos yrityksellänne ei vielä ole vahvistettuja tilinpäätöksiä, toimita hakemuksesi liitteenä enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta. Rahoituspäätöksen tekoa varten voidaan pyytää yritykseltäsi myös muita lisätietoja.

4) Business Finland ottaa hakemukset käsittelyyn, kun samaan messutapahtumaan liittyen on saapunut vähintään neljä hakemusta.

5) Business Finlandin asiointipalvelun kautta voit seurata hakemuksen käsittelyä.

Asiointipalvelun käyttötuki:
Business Finland asiointipalvelun käyttöön liittyvissä ongelmissa arkisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00, puh. +358 29 469 5800.

Mihin rahoitusta voi käyttää?
Messuosastokustannukset:
• Rekisteröinti- ja varauskustannukset
• Pinta-alakustannukset
• Suunnittelu- ja somistuskustannukset
• Tekniset tilaukset kuten sähkö ja siivous
• Vuokrattavat rakenteet ja kalusteet
• Messuosaston rakentamiskustannukset (pystytys ja purku)
• Messuilla esiteltävien tuotteiden meno-paluu-rahtikustannukset. Pelkkiä menorahdin kustannuksia ei hyväksytä, koska silloin rahoituksen voidaan katsoa koskevan vientitoiminnan juoksevia kustannuksia.
• Yritysryhmälle räätälöidyn ja yhteisen messuvalmennuksen kohtuulliset kustannukset. Valmennuksen autettava yrityksiä toimimaan messuilla tuloksekkaasti ja hoitamaan messujen jälkeiset tehtävät. Yleistä myynti- ja markkinointivalmennusta ei rahoiteta.
• Virtuaalimessuosallistumisen hyväksyttävät kustannukset, mm. perusosallistumispaketti, tarkastellaan tapauskohtaisesti

Merkitse ostopalvelukustannukset näin projektin kustannusarvioon:
• Ostettavat palvelut: Täytä vain messuosastosta ja rahdeista syntyvät hyväksyttävät ostopalvelukustannukset (yllä olevat ”Mihin rahoitusta voi käyttää?” -kustannukset)
• Muut kustannukset: Täytä laskennallinen nk. flat rate -osuus 20 % ostopalveluista.
• Rahapalkat ja henkilösivukustannukset: Jätä tyhjäksi.

Rahoituspäätöksen jälkeen projektille lisättyjä ostopalvelukustannuksia ei voida hyväksyä. Päätöksessä mainittu avustusmäärä on maksimiavustus yritykselle. Hakemuksen käsittelyvaiheessa voit vielä tarkentaa arviota projektin ostopalvelukustannuksista.

Yllä mainitut muut kustannukset
Muita yrityksellenne messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella, joka on korkeintaan 20 % edellä mainittujen ostopalveluiden yhteismäärästä. Näitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi:
• matka-, majoitus- ja tulkkikulut
• mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset
• messuihin liittyvät markkinointikustannukset, esimerkiksi esittelyvideot, esitteet, käyntikortit ja rollupit

Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä hakemuksessa eikä niiden tarvitse sisältyä projektikirjanpitoon.

Esimerkiksi: Jos arvio messuosaston kustannuksista on 10 000 euroa, muiden kustannusten osuus on siitä 20 % eli 2 000 euroa. Yhteissummasta 12 000 euroa avustuksen osuus on pk-yrityksille 50 % eli 6 000 euroa ja midcap-yrityksille 40 % eli 4 800 euroa.

Suomi